در حال بارگذاری ...
مقالات گردشگریمراحل ساخت چوخە رانک بە اختصار
انتشار : 05/آذر/1397

مردم منطقه ی  هورامان به علت کوهستانی و صعب العبور بودن  منطقه مجبور بودە اند تمام نیازهایشان را داخل منطقه ی خود  تامیـــن  کنند تا بتوانند در قلعه  های بلند و مرتفع به حیات خود ادامه دهند. مثلا از پوست حیوانات و نوعــــی الیاف، کفش و لباس  بسازند و  ازسنگ و چوب و گل  کاسه ی غذا خوری  درست کنند وحتــــی  تا  همین ، سی چهل  پیش ، طایفه ای درروستای ویسیان دندان مصنوعــــی از جنس چوب می ساختند ، این مردم سخت کوش برای  پوشش خود از پنبه ،  لباس مخصوصی  به نام (هەڵاوە)می ساختە اند. و قسمتی از باغات منطقه، محل کشت پنبە بودە است تا بعدها  با پرورش و نگهداری  بزی  بە نام   بز  مەرەز نسبت بە تهیە و ساخت چوخە رانک اقدام نمودە اند.

 

در اینجا هورامان گردی به مراحل ساخت چوخە رانک بە اختصار می پردازد، با ما همراه باشید...

درفصل تابستان موی یا پشم بز مەرەز  را از تنش جدا نموده اند  وطی مراحلــــی که به  آن   (شی  کەرڐەیوە)می گویند پشم ها را  حلاجـــی نمودە  تا آمادە ی  ریسیدن  شود.

زنان زحمت کش  پشمها را  با دوک می ریسند  این مرحلە طولانـــی ترین مرحله ی کار است که گاهاً تا  سه ماه طول میکشد  تا نخ باریک طبیعــی در میان دستان مادران این دیار آمادە ی مراحل بعدی شود.

اکنون نخهای آمادە را  سریش مالــــی نمودە و بر روی چوبهای دولبە ای بصورت ضربدری سوار میکنند این مرحله  درفضای باز  و غالبا بصورت چند نفره انجام  می شود .و آنهم دوباره،  کار زنان هنرمند این دیار  است.

بعد از آن نخهای سریش مالی شدە باید چهار پنج ساعت در معرض آفتاب باشد تا خشک شود حالا نوبت استادکار مرد است کە نخهای آمادە را بر روی دستگاە  حلاجــــی با تارو پود در هم تند.

 

تارها نخهای  موازی  می باشند که استادکار  پودها را با لولە های کوچک مخصوصی در لابلای آنها رد میکند واینکار بالغ بر پنج روز طول می کشد هنوز هم بصورت سنتی انجام میشود  جالب اینجاست  حق العمل  این  پنج روز، پنجاه هزار تومان است اما استاد کاران مرد که بیشتر افراد مسن هستند و در هورامان تعدادشان از تعداد انگشتان دست کمتر شده بر حسب وظیفه  و انتقال صنعت  به نسل بعد نفسهای آخر صنعت چوخه رانک در لابلای زندگــــی مدرن می دمند. حالا پارچە ی آمادە بە مرحلە ی بعدی (کۆت دای) قالب زدن می رود و در نهایت بە دست خیاط سپرده می شود.

لباس چوخە رانک سبک ،  راحت و طبیعی است و برای زمستان گرم و برای تابستان خنک است بر خلاف پارچه های امروزی فاقد اصطکاک والکتریسته است و برای تن مردان،  برازنده و زیباست.

دیدگاه ها ارسال دیدگاه
در حال حاضر هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.

آخرین دیدگاه و نظرات ارسالی کاربران

هیج موردی وجود ندارد