در حال بارگذاری ...
تلفن های ضروری

تلفن های ضروری شهر مریوان

آتش نشانی     125 / بازرگانی        0873301202 / میراث فرهنگی        0873221663 / هلال احمر     0873221579 / فرمانداری    0873228207 / اورژانس     115 / شهرداری   0873221445 / آموزش و پرورش      0873221270 / بیمارستان فجر    08734521460 ، 08734521461 ...

امتیاز :
07/آذر/1397

تلفن های ضروری شهر پاوه

فرمانداری   08346123222 / بیمارستان قدس   08346125452 / اداره راه      08346125705 /  شهرداری    08346122818 / اورژانس     08346126000 - 115 / میراث فرهنگی  08346124930 / هلال احمر   08346122831 / آتش نشانی  125 / داروخانه شبانه روزی  08346136222 / مرکز بهداشت  08346122871 / نیروی انتظامی   08346123037 / ...

امتیاز :
07/آذر/1397

آخرین دیدگاه و نظرات ارسالی کاربران

هیج موردی وجود ندارد