در حال بارگذاری ...
تلفن های ضروری

تلفن های ضروری شهر ثلاث باباجانی

فرمانداری                 08346724530 / هلال احمر                   08346722125 / آتش نشانی             125 / مرکز بهداشت                   08346723249 / کلانتری        ...

امتیاز :
08/آذر/1397

تلفن های ضروری شهر جوانرود

فرمانداری         08346222514 / هلال احمر             08346222831 / آتش نشانی             08346224444 - 125 / بیمارستان           08346226850 / پلیس راه              08346223249 / داروخانه          ...

امتیاز :
08/آذر/1397

تلفن های ضروری شهر روانسر

میراث فرهنگی            08346529121 / فرمانداری               08346523888 ، 08346523808 / نیروی انتظامی            08346527446 / فوریت های پزشکی           5555 - 115 / هلال احمر            ...

امتیاز :
08/آذر/1397

تلفن های ضروری شهر کامیاران

فرمانداری              08733523730 / آتش نشانی           125 / امدادخودرو                    09188701723 / هلال احمر                       0873526825 / بیمارستان سینا    ...

امتیاز :
08/آذر/1397

تلفن های ضروری شهر سروآباد

آتش نشانی      125 / میراث فرهنگی          08733823639 / هلال احمر     08733822909 / فرمانداری      08733823535 / آموزش و پرورش       08733823435 / شهرداری       08733823510 / پلیس      110/ اورژانس      115 / کلانتری مرکزی   08733822387

...

امتیاز :
08/آذر/1397

آخرین دیدگاه و نظرات ارسالی کاربران

هیج موردی وجود ندارد